Privatni domovi za starije u Zagrebu

Privatni domovi za starije u Zagrebu

U Zagrebu trenutno radi 26 privatnih domova za starije i 28 obiteljskih domova, uz 11 domova za starije čiji osnivač je Grad Zagreb.

U privatnim domovima za starije u Zagrebu smještaj se može ostvariti već unutar par sati, ako dom ima slobodnih kapaciteta. Uvjet za smještaj u dom je, uz obvezno potpisivanje Ugovora za smještaj korisnika, potrebno prikupiti i ostalu neophodnu dokumentaciju, pa će tako ravnatelji, odnosno voditelji domova prilikom smještaja tražiti i sljedeću dokumentaciju:

  • preslika osobne iskaznice
  • preslika iskaznice osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja
  • važniju i aktualnu medicinsku dokumentaciju
  • dokumentaciju kojom se potvrđuje sposobnost plaćanja smještaja u domu (odrezak od mirovine, Izjava o plaćanju smještaja, bjanko zadužnica)
  • rješenje o skrbništvu (ako postoji)
  • liječnička potvrda za prijem u dom od liječnika opće medicine
  • nalaz i mišljenje psihijatra da osoba ne boluje od duševnih bolesti

 

INFORMACIJE O PRIVATNIM DOMOVIMA ZA STARIJE U ZAGREBU

Informacije o privatnim domovima za starije u Zagrebu i okolici možete pronaći:

  • na web-stranicama domova (ako ih imaju),
  • na društvenim mrežama (najviše domova informacije objavljuje na Facebooku)
  • ili na Katalogu domova za starije u Hrvatskoj, na linku: www.domovi-za-starije.com.

 

SLOBODNA MJESTA U PRIVATNIM DOMOVIMA U ZAGREBU

Ako želite saznati koji privatni dom za starije u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji trenutno ima slobodnih kapaciteta, možete besplatno i bez obveze predati upit za smještaj na našim stranicama: